Анкета


От къде разбрахте за нас?*

 
 
 

Кои продукти на Технопанел познавате?

Удовлетворяват ли Ви техническите показатели на продуктите?*

 

Достатъчна ли е нашата информация за продукта?*

 

Удовлетворяват ли Ви сроковете за изпълнение на заявките?*

 

Удовлетворяват ли Ви цените на продукта?*

 

Удовлетворяват ли Ви начините на плащане?*

 

Удовлетворява ли Ви маркировката и опаковката на продукта?*

 

Какво е процентното съотношението на използваните от Вас наши продукти с такива на други фирми?*

 
 

Доволни ли сте от отношението на нашия екип?*

 

Какви забележки, изисквания и препоръки имате към нас и предлаганите от нас продукти и услуги: