Птицеферма

Можем да постигнем интересна архитектурна визия с като добавим цветен акцент в индустриалния дизайн. Чудесен пример за това е тази ферма за птици в района на гр. Пловдив с фасадни панели и обшивки от Технопанел.

Информация за обекта:

Фирма специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки). Птицефермата е разположена в близост до гр. Пловдив, със 7 производствени халета, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството.

Системни решения от Технопанел:

TFACE ST PU в цвят по RAL 9006 и обшивки в цвят 3020