Партньори

БС Груп АД

БС Груп АД

Инвеститор със 100% собственост на Технопанел ЕАД

Със създаването си, дружеството се специализира в консултантско - инженерингови услуги в областта на проучването, проектирането, строителството и реконструкцията на обекти с разнороден характер и предназначение - жилищно, търговско - административно, туристическо - развлекателно, промишлено и комуникационно, за опазване и възстановяване на околната среда - екосъоръжения и инсталации за ограничаване на вредния ефект от природни замърсители, рекултивация на изкуствени насипи, диги, терени и др. В лицето на БС Груп АД ще намерите един надежден и коректен партньор за изпълнение на всички видове инженерни проекти и проекти за промишлено и гражданско строителство.

Техногипс Про ЕАД

Техногипс Про ЕАД

Подготвя производството на гипсокартонени плоскости от основните видове, приложими в българското строителство и сухи гипсови смеси за сухо строителство и ръчно и машинно мазане и шпакловане.

Техносим ЕАД

Техносим ЕАД

Завод за производство на бетонови изделия, създадени със съвременни технологии и специално разработени рецептури. Заводът е напълно автоматизиран и оборудван с качествени машини на водещите в тази област Hess Maschinenfabrik Gmbh & Co KG - Германия и ABECE AB - Швеция.

Фибран България АД

Фибран България АД

Фибран България АД е първият български производител на термоизолационни плоскости от XPS - екструдиран пенополистирен. Компанията предлага освен многообразие от висококачествени продукти, професионална консултация на своите клиенти за най-адекватното решение относно избора на подходящ материал и начините за неговото прилагане.

ВАС

ВАС

Инженерингова фирма в областта на покривните и хидроизолационни работи. Оторизиран дилър на Tegola Canadese и General Membrane (Italy). Предлагат и американски безшевни улуци с неограничена дължина с възможност за производство на обекта, покривни панели Snap-Lock, изготвяне на окомплектовки за метални сгради.

Булекопак АД

Булекопак АД

Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за колективно изпълнение на задълженията по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки. Булекопак АД организира целия процес от разделното събиране на опаковките до тяхното рециклиране, за да гарантира изпълнението на задълженията на своите членове. В Булекопак АД членуват повече от 2000 дружества. Организацията е изградила и управлява системи за разделно събиране в 40 български общини.