Детайли и насоки при проектиранеЦветове и покрития

 

Цветовете могат да прдадат индивидуалност и характер на вашата сграда. Представяме Ви основната палитра на Технопанел

Стандартна цветова гама:

 

      

* Специални цветове се предлагат по запитване

  Легенда:
e: външна ламарина; i: вътрешна ламарина; F: фасадни панели TFACE S; W: стенни панели TFACE T; R: покривни панели TTOP
 
 Забележки:
 • Описаните цветове на метални листове да се интерпретират като приблизителни
 • Без гаранция за еднакъв цветен нюанс при частични или допълнителни доставки, поради вероятност от използване на различни рулони. За да бъдат избегнати ноюансови разлики, е необходимо да се предостави пълна информация при направата на поръчката за производство
 • По-големи нюансови разлики са възможни при PVDF покрития
 • Препоръчва се да се предвиждат резервни панели при поръчка на специални цветове панели.
 • Големи температурни разлики могат да се получат между вътрешната и изложената на слънце външна ламарина на сандвич панелите. В следствие на високия коефициент за топлинно разширение на ламарината могат да се получат огъвания и напрежение в напречното сечение на панелите. Специално внимание трябва да се обърне в тази насока при цветовете от II и III група и особено при PIR изолационна сърцевина.
 • Цветовите групи се определят, съгласно стандарт EN14509
  - много светли цветове:   RG = 75-90,  T1 = +55 °C
  - светли цветове:                RG = 40-74,  T1 = +65 °C
  - тъмни цветове:                 RG = 8-39,    T1 = +80 °C
където RG е отразителната степен отнесена към магнезиев оксид = 100 %.
   
 

Сравнителна таблица за покрития на поцинкована ламарина

 
Устойчивост / Вид покритиеPolyester
PE
PVDFPVCSpecial coating
*on request
Устойчивост на огъване 3 4,5 5 3,5
Повърхностна твърдост 4 3 2 5
Химическа устойчивост 3 4,5 5 5
Устойчивост на влага 3 4,5 4,5 5
Корозионна устойчивост 3 4,5 4,5 5
Цвят и стабилност на блясъка 3 5 2 5
 
 
Влияние на околната среда / Вид покритиеPolyester
PE
PVDFPVCSpecial coating
*on request
  RC 2
  RC 3
  RC 4
  RC 5
RUV 3
RUV 4
 
 
 
Легенда:
 
 Слабо населени и слабо застроени зони  Градска, застроена зона
 Морска атмосфера и отстояние от морския бряг  Индустриална атмосфера, съобразно нивата на SO2
 Локация спрямо 37 паралел  Надморско равнище

 

 

УКАЗАНИЯ при проектиране


Eдно от най-важните правила при проектирането е да се осигури водоотвеждане на сградата. Не трябва да се допуска събиране и задържане на вода. Следват някои предложения, свързани с проектирането на покриви и стени.

 Покриви

 • Покривите с малък наклон са подложени на най-неблагоприятни от гледна точка на корозията условия: високи нива на ултравиолетова радиация, киселинен дъжд и носени с вятъра химични замърсители. Трябва да се положат максимални усилия, за да се избегне задържане на вода при презастъпване на панелите, вентилатори, климатична инсталация и други. За целите на поддръжката трябва да се обособят зони за преминаване, за да се предотвратят повреди по покритието.
 • Събирането на вода от оттичане по ъглите зависи от наклона на покрива. Колкото по-голям е наклона, толкова по-добро е корозивното изпълнение по краищата с оттичане.
 • Различните метали, напр.: стомана, алуминий, мед, олово трябва да са разделени, за да се предотврати електрохимична корозия. Също така за да се избягват и други източници на електрохимична корозия, опътят на водата трябва да е избран така, че да се избягва преминаването ѝ от един вид материал към друг.
 • Използвайте по-светли цветове за покривите, за да намалите увреждането в следствие на UV радиацията.
 • В зоните от покрива, характеризиращи се с най-голямо натрупване на сняг, който се застоява за продължителни периоди от време, има вероятност от скъсяване живот на панела. Ако дизайнът на сградата е такъв, че мястото непосредствено под покривните панели е топло, снегът по панела може да е разтопен през цялата зима. Това непрекъснато топене на снега води до непрекъснат контакт на боядисаната повърхност на панела с вода. Както бе обяснено по-горе, водата прониква в покритието и корозията е сериозна и води до съкращаване живота на панела. Ако покривът е изолиран така, че покривният панел остава студен, тогава снегът няма да се разтопява постоянно и образуването на шупли и цинковата корозия се избягват. Също трябва да се вземе под внимание, че колкото по-дебело е полиестерното покритие на ламарината, толкова по-трудно прониква влагата.
 

 Стени

 • Вертикалните фасадни стени са по-слабо подложени на атмосферни въздействия в сравнение с други части на сградата и се увреждат по-малко, с изключение на защитени изложения.
 • Панели, монтирани в защитени изложения, например, под стенни релефи, надвеси и т.н., са по-малко изложени на слънчева светлина и валежи. Корозионните процеси на такива места протичат по-ускорено, тъй като наслоените по стените замърсявания не се отмиват от валежите. В допълнение влагата, резултат от кондензация не може да изсъхва, поради липсата на пряко слънчево огряване. Защитените изложения в промишлени или морски райони, или в близост до главни пътни артерии, трябва да получават специално внимание.
 • На хоризонталните части на стенните облицовки трябва да бъде осигурен достатъчен наклон, за да се предотврати натрупването замърсявания и задържането на вода. Това е особено важно за цокълните обшивки, тъй като недостатъчен наклон може да причини корозия както на обшивката, така и на панелите.
 • Различните метали, например стомана, алуминий, мед, олово, трябва да бъдат разделени в зависимост от техният потенциал, за предотвратяване на галванична корозия.
 • Както за покривните, корозия може да бъде проблем и за стенните панели в райони с обилни снеговалежи. Снега трябва да бъде отстранен от площите, граничещи със сградата, или да се прилагат добри изолационни методи, така че да не се получава продължително топене на снежните натрупвания покрай фасадите по повърхността на панелите.
 • Чрез използването на добри изолационни методи, не трябва да се позволява намокряне на изолацията и сърцевината на панелите. Ако изолация се намокри, тя изсъхва много бавно или изобщо не изсъхва. Отново, това води до ситуация, в която повърхността панелът е покрита с влага за продължителен период от време – състояние, което довежда до ускорено увреждане. Най-често срещана е ситуацията, когато изолацията в основата на фасадните панели се намокри, поради това, че водата се задържа по фундамента. Решение, при което панелът се монтира пред фундамента, отколкото при което панелът стъпва директно върху фундамента, е за предпочитане от гледна точка да се сведе до минимум този потенциален проблем.
 • Предварително галванизирана и боядисана стоманена ламарина не трябва да влиза в контакт с мокър бетон. Високата алкалност на бетона атакува алуминия и причинява лющене на покритието. Ако при монтажа се използват крепежи, те трябва да бъдат избирани така, че продължителността на живота им да съвпада с тази на панела. Днес има винтове/крепежи с органично покритие, което осигурява защита от корозия.
 • Ширината на субконструкцията (опорите) за сандвич панелите не трябва да е по-малка от 60мм.
 • При хоризонтален монтаж на панели ширината на крайна за панелите опора трябва да е минимум 140мм, като фугата която се оставя между двата панела е минимум 40мм.
 • При хоризонтален монтаж и статическа схема на непрекъсната греда, панелите трябва да се захванат с 2 винта в средната/ите опора/и, като статическите изчисления трябва да потвърждават съответните разстояния между опорите и носимоспособност на панелите.
 • Върху крайните за панелите опори се препоръчва поставянето на самозалепващо уплътнение. Препоръчително е също така поставянето на самозалепващо уплътнение върху вертикалната част на цокълната обшивка.

 

Указания при манипулация, съхранение и монтаж

 

Опаковане, Транспорт и Разтоварване

 
Сандвич панелите се доставят на стекове, опаковани със стреч фолио.
 • максимално тегло на стека – 3500 kg
 • максимална дължина на стека – 16000 mm
 • минимална дължина на стека – 2500 mm
 • максимална широчина на стека – 1200 mm
 • максимална височина на стека – 1200 mm
 
 

При транспортиране превозното средство трябва да бъде оборудвано с товарни колани, за да се обезопасят панелите в ремаркето. Предпазни ъгли трябва да бъдат поставени при местата на коланите за защита на ръбовете на панелите. В случай че в ремаркето се превозват и обшивки, те трябва да бъдат затегнати с отделни колани.

При разтоварване на дълги стекове с панели трябва да се обърне особено внимание на огъването и провисването. Тези проблеми се отстраняват с употребата на кранови греди и траверси.

Стекове с дължина до 6m могат да се повдигат и с високоповдигачи. Стекове с дължина над 6m трябва да се повдигат с кран или със странични високоповдигачи за дълги панели. За да се гарантира защита на ръбовете на панелите при извършване на товароразтоварни дейности с помощта на кран с подемни колани, стековете трябва да се подсилят отдолу и отгоре с ъгли и дървени греди.

Съхранение


Стековете панели трябва да се съхраняват на проветриво място на обекта или в склад за период не повече от 3 (три) месеца. Добре е стековете да бъдат поставени под 5% наклон, за да се предотврати събиране на вода.Не трябва да се поставят повече от 3 стека един върху друг.

 

Манипулация и монтаж


При монтажа на панелите може да се наложи рязане на място. В такива случаи трябва да се вземе под внимание следното:
 • При рязането панелите трябва да са в хоризонтално положение и добре прикрепени на работния плот или на опори с мека повърхност - дървени палети, полистирен и др.
 • Направените отвори в покривните или стенните панели преди монтажа, отслабват напречното им сечение и затова трябва да се предприемат мерки за адекватно усилване на тези места по време на монтаж.
 • Рязането на покривните панели след като вече са монтирани е възможно само след извършена проверка сигурността на монтажа, за да се избегне разместването на панелите по време на рязане.
 • В случай че дебелината на панела е много голяма и рязането на двете метални повърхности на панела не може да се изпълни едновременно, рязането се извършва на два етапа.
 • При монтажа често се образуват изрезки и/ или стружки, които трябва да бъдат своевременно отстранени от повърхността на панела, за да не корозират и причинят ръждиво оцветяване.
 • Режещите инструменти трябва да осигуряват чисто и лесно рязане, без да причиняват повреди върху повърхността на панела. Подходящи са триони с тесни ленти. Дискови резачки могат да се използват, когато гарантират точно и правилно отрязване. Ъглошлайфове, които са оборудвани със стандартни дискове за рязане, не са препоръчителни, тъй като се получава изгаряне на разреза и повърхностна ръжда.

 

За монтажа на панелите се препоръчва използването на самопробивни винтове с шайба. Видът на винтовете се определя в зависимост от дебелината на панела и носещата конструкция.

За да се постигне адекватно закрепване на панела към конструкцията, е от съществено значение винта да се поддържа в перпендикулярно на панела положение по време на завиване.

Препоръчва се използването на винтове от неръждаема стомана за закрепване на сандвич панелите към конструкцията, когато:
 • Атмосферата във вътрешността на сградата се характеризира с постоянна влажност на въздуха над 70%.
 • Атмосферата във вътрешността на сградата е химически агресивна.
 • Съхраняваното оборудване изисква особена защита.
 
Панелите трябва да се монтират максимално плътно и не трябва да се допуска въздушно пространство в надлъжната фуга между два съседни панела.

   

При открит монтаж или при рязане на панелите на обекта, препоръчителното минимално отстояние на винта от края на панела e 3-4см.

 

Покривни връзки, Презастъпване и Покривно осветление с поликарбонати


За да се предотврати задържане на вода при изпълнението на покриви със сандвич панели трябва да се спазват изискванията за минимален наклон на ската както следва:
 • min 7% (40) - при покри без напречни съединения или отвори.
 • min 10% (5.70) - при покриви с напречни съединения и/ или светлопропускащи отвори.
 
Препоръчително е поставянето на бутил лента и силикон в сглобката на покривните панели.

 

При дълги скатове и необходимост от презастъпване на сандвич панелите по дължина и/или за по-добро водооткапване при стрехата Технопанел предлага направата на фабричен срез от 70 до 250мм

 

  

За осигуряване на естествено горно осветление в халета, могат да бъдат използвани поликарбонатни панели. Гофрираните поликарбонати се монтират започвайки от билото и в долната част е добре да застъпват върху сандвич панел, за да се осигури по-добра водоплътност на детайла при улука. Презастъпването на поликарбонатен панел върху сандвич панел се осъществява по същия начин както презастъпването между два сандвич панела, като и тук се полагат два реда уплътнителни ленти.

Поликарбонатите се монтират с предпробиване, като предварително направения отвор трябва да бъде малко по-широк от винта, за да позволява свободно движение в следствие на топлинните разширения. Задължително е използването на калотки.

 

Схема за монтаж на поликарбонати
Легенда:
1.2 – покривен сандвич панели
2   – метална завършваща окомплектовка/обшивка
3.1 – дистанционерен U профил
3.7 – поддържащ профил под празно ребро
4.1 – самопробивен винт
5.3 – уплътнителна PE лента
5.5 – топлоизолация (MW)
7.5 – гофриран поликарбонат
7.6 – плосък поликарбонат